Sodelovanje s starši

Sodelovanje staršev z vzgojiteljicami je v waldorfski pedagogiki izjemno pomembno. Usklajenost vzgojnih vplivov doma in v vrtcu daje otroku občutek varnosti. Tesni stiki omogočajo staršem in vzgojiteljici boljše razumevanje otrokovih potreb.

 

Vrtec organizira naslednje oblike sodelovanja:

* seznanitev staršev z osnovami waldorfske pedagogike in organizacijo vrtca; v ta namen dobijo starši publikacijo in dodatne informacije na prvem srečanju z      vzgojiteljicami,

* sprejemni pogovor, ki se ga udeležijo starši z otrokom; takrat se vzpostavi prvi osebni stik, vzgojiteljica dobi pomembne osnovne podatke in vtise o otroku,

* starševske večere, na katerih obravnavamo pedagoška in druga vprašanja,

*  informiranje staršev z dopisi in obvestili na oglasni deski,

*  delavnice za izdelovanje igrač in drugih predmetov,

*  individualne pogovore o otroku, ki se odvijajo na željo vzgojiteljice ali staršev,

*  obiski vzgojiteljice otroka na domu; obiski še posebej utrdijo vez med otrokom, vzgojiteljico in starši,

*  obiski staršev v vrtcu po dogovoru  z vzgojiteljico,

*  praznovanja; nekatere praznike praznujemo v vrtcu skupaj s starši v popoldanskem času,

*  praznovanje rojstnega dneva otroka, pri čemer se vzgojiteljica odloči, na kakšen način bodo starši vključeni v praznovanje,

*  izlete na pobudo staršev ali vrtca,

*  delovne akcije za temeljitejše čiščenje, urejanje, manjša popravila itd.,

*  pomoč pri iskanju dodatnih finančnih ali materialnih sredstev za vrtec (donacije, sponzorstva, nabava materialov pod ugodnimi pogoji ipd.),

*  vrtec lahko predlaga staršem, da eden ali več izmed njih prevzame vlogo zaupnika. Zaupnik sprejema in posreduje predloge staršev vrtcu in obratno, skrbi za ohranjanje dobrih odnosov med starši in vzgojiteljico, pomaga pri organizaciji delovnih akcij, izletov in prireditev in pri reševanju drugih zadev. V dogovoru z vrtcem predstavlja vrtec v javnosti,

*  v kolikor se pojavi interes staršev, lahko vrtec vzpostavi stik z antropozofskim zdravnikom.