Skupine

LUPINICA IN LUNICA (jaslični skupini)

V jaslih skrbimo za otroke, ki so stari od najmanj 11. meseca starosti do zrelosti za vstop v oddelek vrtca z večjimi otroki.

Otroci se v jaslih družijo z vrstniki, ki jih spodbujajo v razvoju, izoblikujejo se prva prijateljstva, rešujejo se prve konfliktne situacije, vzpostavijo se socialni odnosi, otrok se nauči dajati in dobivati.

Otroci imajo ustaljen red spanja in obrokov. Dan se odvija po ustaljenem redu: dnevni obiski in opoldansko spanje vsakodnevno ob istem času, prilagojeno starosti otrok. V potek dneva vključujemo preproste prstne in rajalne igre.

Vključevanje otroka v skupino traja okvirno 3 tedne, v posameznih primerih lahko tudi več ali manj. Postopek vključevanja se staršem natančneje predstavi na informativnem sestanku in sprejemnem pogovoru.

V jaslih negujemo:

–  toplo, domače in mirno razpoloženje v udobnih in prilagojenih prostorih za zelo majhne otroke,

–  prosto igro otrok ob skrbnem poseganju vzgojiteljice,

–  socialno učenje s pravili in mejami,

–  igrače in materiale iz naravnih materialov za razvoj čutil,

–  bogate možnosti za prost razvoj gibanja,

–  kratke rituale s pesmicami in reki ob obedu, umivanju rok in negovanju, pred odhodom na vrt itn.,

–  ritmično oblikovan dnevni ritem z dejavnostmi, ki otroku nudijo obliko in tistimi, ki jim puščajo svobodo,

–  vsak dan igro na vrtu,

–  odnos do ekološke, preproste, polnovredne prehrane.

SONČKI (kombinirana skupina)

V kombinirani skupini se odvija pedagoški proces, namenjen otrokom med 2. in 4. letom starosti. Vzgojiteljice načrtujejo in izvajajo proces, skladno z letnim ritmom narave, pedagoškimi in individualnimi potrebami otrok v skupini.

Dnevni ritem kombinirane skupine Koreninice:

–  prihod in prosta igra otrok, ki jim da navdih vzgojiteljica, z opravljanjem različnih gospodinjskih in ročnodelnih spretnosti,

–  pospravljanje igralnice,

–  umivanje, prstna igra in zajtrk,

–  umetniška dejavnost (risanje, slikanje mokro na mokro, oblikovanje voska, prepevanje),

–  rajanje,

–  odhod na vrt in prosta igra,

–  pospravljanje vrta in odhod v garderobo,

–  umivanje, prstna igra, izrek, kosilo,

–  pravljica, ko so otroci že v posteljicah,

–  počivanje,

–  popoldanska malica, prosta igra in odhod domov.

Pedagoške vsebine so manj zahtevne in krajše kot v velikih skupinah, vendar še zmeraj vsebinsko in slikovno bogate. Še zmeraj je velik poudarek na individulani oskrbi in negi manjših otrok, dobremu počutju in domačem vzdušju.

VILINSKI GAJ in KRISTALČKI (veliki skupini)

V velikih skupinah se odvija pedagoški proces namenjen otrokom od 3. leta starosti do 6. leta starosti. Življenje v vrtcu temelji na ritmični izmenjavi dejavnosti. Do prihoda vseh otrok se otroci prosto igrajo.

Ko otrok pride v vrtec, ga vzgojiteljica osebno pozdravi in mu na ta način olajša prehod v drugo okolje. Ob določeni uri vzgojiteljica zbere otroke k jutranjemu pozdravu ob pesmici ali izreku. Vsako dopoldne vzgojiteljica z otroki izvaja rajalno igrico, pripoveduje pravljico ali izvaja lutkovno igrico. Otroci rišejo, slikajo ali oblikujejo vosek. Dejavnosti se ritmično izmenjujejo s prosto igro v igralnici ali na prostem. Po prosti igri otroci skupaj z vzgojiteljico pospravijo igrače. Dejavnosti se vedno pričnejo ob isti uri.

Po kosilu vsi otroci počivajo. Po počitku se igrajo do prihoda staršev.