Vpisni postopek

Vrtec vpisuje otroke od najmanj 11 mesecev starosti do vstopa v šolo, glede na to kakšne so razpoložljive prostorske zmožnosti vrtca, glede na zrelost otroka in v katero skupino bi lahko otroka sprejeli.

Potek vpisnega postopka:

Starši izrazijo željo za vpis z vpisno vlogo. Informativni vpisni list vsebuje osnovne podatke o otroku (ime, priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO otroka, naslov in telefonsko številko), ter podatke o predhodni obliki varstva. Skupine se dopolnjujejo in nastajajo čez celo šolsko leto. Na podlagi vrnjenega vpisnega lista starše povabimo na informativno srečanje in ogled vrtca.

Na srečanje je povabljena vsa družina. Starša vzgojiteljico seznanita z dogodki in podrobnostmi, za katere menita, da so pomembni za otrokov razvoj, zato se izpolni tudi vrtčevski vprašalnik o novincu. Hkrati vzgojiteljica odgovarja na njuna vprašanja. Starši naj bi se dokončno odločili o vstopu otroka v vrtec v petih dneh od zaključka razgovorov, saj bi tako v primeru, da se za vpis ne odločijo, omogočili ostalim družinam, da pristopijo k vpisu.

Ko je otrok sprejet v vrtec, starši dobijo v podpis pogodbo o prispevkih za otroka, s podpisom potrjujejo, da so seznanjeni s publikacijo in da prevzemajo obveznosti, ki jih ta vsebuje, ter položnico za plačilo vpisnine v višini 130,00 EUR. Prvi trije meseci se štejejo za poskusno dobo. V tem času lahko starši ali vrtec otroka izpišejo. Vrtec lahko razmisli o izpisu otroka, če se otrok ne more vključiti v skupino oziroma v dejavnosti, ki se odvijajo v vrtcu. Pred izpisom otroka iz vrtca na pobudo pedagoškega kolegija vrtca se morajo opraviti svetovalni razgovori s starši, kjer se poskušajo ugotoviti razlogi in poiskati rešitve.

Vpisni list najdete tukaj. Izpolnjenega pošljite na naslov:

Waldorfski vrtec Maribor – Mavrična dežela
Wilsonova ulica 18
2000 Maribor

ali elektronski naslov:

waldorf.vrtec@amis.net