Organizacija dela

Število otrok v posameznem oddelku waldorfskega vrtca oblikujemo na podlagi odredbe o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Odločitev o tem, kako bodo posamezni oddelki oblikovani, vsako leto sprejme pedagoški kolegij.

Vzgojitelji se permanentno izobražujejo in tako lahko vedno zadovoljijo potrebo po novih oblikah vzgojno izobraževalnega procesa in novih značilnostih generacij, ki prihajajo v vrtec.

Delo v skupini vodi vzgojiteljica – vodja skupine, pomagata ji vzgojiteljici – sodelavki.  V jasličnem oddelku vrtca sta vedno prisotni vsaj dve vzgojiteljici, razen krajši čas ob sprejemu in oddaji otrok.

 

Nujno varstvo v času šolskih počitnic, praznikov in v času poletnih počitnic

Potreba otroka je, da vsaj del letnega časa preživi z družino. Otrok si v tem času odpočije in nabere nove moči za vsakodnevno bivanje v skupini. Pomembno je negovati skupni družinski čas. Otrokova osnovna potreba in pravica je, da preživlja otroštvo predvsem v krogu družine.

Delo vzgojiteljic v waldorfskem vrtcu je v času počitnic namenjeno pripravam na pedagoško delo in permanentnemu izobraževanju, zato v času šolskih počitnic v vrtcu izvajamo nujno varstvo.

Vrtec organizira nujno varstvo v času jesenskih, zimskih, prvomajskih in poletnih šolskih počitnic.  Za nujno varstvo naj bi starši prijavili otroke, če zanje ne morejo zagotoviti ustrezne oblike varstva. Takšna odločitev sovpada z organizacijo dela, dovoza prehrane in ostalih obveznosti, ki jih mora vrtec zagotavljati v času nujnega varstva. Nujno varstvo izvajajo vzgojiteljice v prostorih vrtca. Pedagoško delo se prilagodi prisotnim otrokom.